VACATURESHuisarts (M/V/X)

Voor zijn rust- en verzorgingstehuizen, het OCMW van de Stad Brussel zoekt huisarts (M/V/X)
Zelfstandigen.


Rol en verantwoordelijkheden

De missie van de behandelende arts bestaat uit het verzekeren van de gewone en de preventieve zorg die zijn patiënt nodig heeft. Hij hanteert een persoonlijke medische opvolging en indien nodig, zal hij zijn patiënt naar een specialist doorverwijzen. In dit kader en in het respect van het algemeen reglement van de medische activiteit, is de arts verantwoordelijk voor :
 • het opstellen van de initiële diagnose en de periodieke revaluaties van zijn patiënten;
 • het bijhouden van de gegevens in het medisch dossier en de patiëntenfiche
 • het waken over de continuïteit van de zorg via de patiëntenfiche, in het bijzonder bij een hospitalisatie of bij terugkeer van het ziekenhuis
 • het verstrekken van een therapieadvies voor de residenten aan het medisch en paramedisch personeel
 • het aannemen van een open en dynamische houding, met zin voor initiatief en het multidisciplinair werk

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (diploma van m aster in de geneeskunde, van een bijkomende master in de huisartsgeneeskunde ) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U bent ingeschreven op de lijst van de Orde van geneesheren van België
 • U beschikt over een grote zin voor verantwoordelijkheid en goede aanpassingscapaciteiten (beschikbaarheid, flexibiliteit, polyvalentie, dynamisme, reactiviteit)
 • U beschikt over uitstekende relationele-, luister- en communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
 • U beschouwt het rusthuis als een echte leefplek

Voorwaarden

 • Aanwerving in conventie
 • Gedeeltelijk uurooster
 • Toepassing van het tarief RIZIV

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4320 T dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.


De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat