VACATURESBeheerder van de cel “ vergaderingen ” (M/V/X)

Voor het Kabinet van de Secretaris-generaal, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en beheerder van de cel “ vergaderingen ” (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U staat in voor het onthaal en voor de begeleiding van de leden van de Raad voor Maatschappelijk W (RMW)
 • U beheert de agenda van de vergaderingen van de RMW, van het Vast Bureau (VB), de Bijzondere Comités (BC) en U staat in voor de vergoedingen en voor de belastingaangifte
 • U stelt de presentiegelden vast van de leden van de RMW en van de BC
 • U volgt het huishoudelijk reglement op van de RMW, van het VB, van de BC en van de Beheerscomités
 • U staat in voor de opvolging van de vertegenwoordiging naar buiten toe van de RMW (opstellen van verslagen over de vertegenwoordiging en de vernieuwing van de mandaten, bijhouden van het overzicht van de vertegenwoordigers, enz.)

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor Rechtspraktijk of een bachelor Openbare besturen) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U heeft een goede beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goeie schrijfvaardigheid in deze taal
 • U heeft basiskennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U heeft affiniteit met cijfers
 • U bent dynamisch en creatief, neemt graag initiatief en bent praktisch ingesteld en kan goed organiseren
 • U gaat gemakkelijk om met mensen
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden en bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken)
 • U kan zowel zelfstandig als in team werken
 • U kan goed overweg met de gangbare IT-tools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, internet)
Beroepservaring in een OCMW is een troef.


Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 2.247,88 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.355,64 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4439 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 13/12/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat