VACATURESVerantwoodelijke van de inschakelingsregie (M/V/X)

Voor zijn departement Technisch Beheer & Energie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en verantwoodelijke van de inschakelingsregie (M/V/X)

Het OCMW van Brussel is eigenaar en beheerder van een groot vastgoedpatrimonium dat uitgebaat wordt voor verschillende doeleinden. Naast de openbare gebouwen die de administratieve diensten huisvesten, de sociale antennes, de hulpverleningsdiensten en de 5 rusthuizen, beschikt het OCMW eveneens over een groot aantal privégebouwen die verhuurd worden, namelijk meer dan 2.300 woningen en bijna 150 commerciële handelszaken.

Om het volledige vastgoedpatrimonium te onderhouden, te herstellen en te renoveren, beschikt het OCMW van de Stad Brussel over een eigen interne regie, namelijk de “Inschakelingsregie”. Deze bestaat uit een zestigtal werknemers waarvan er 15 aangeworven zijn onder een inschakelingscontract.

Rol en verantwoordelijkheden

U maakt deel uit van het departement Technisch Beheer & Energie en uw opdracht bestaat uit:
 • 1. de algemene directie adviseren over alle aangelegenheden die verband houden met de bouw (gebouwen)
 • 2. alle activiteiten van de Inschakelingsregie coördineren en zorgen voor het algemene beheer van de renovatieprojecten die door haar teams worden uitgevoerd in functie van de richtlijnen die bepaald worden door de Raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) en de Secretaris-generaal
 • 3. projecten ontwikkelen en uitwerken in nauwe samenwerking met de andere diensten van het departement (de dienst Onderhoud & Energie en de dienst Binnenhuisinrichting), evenals met het departement Eigendommen en het departement Werken
U werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemene directie van het departement waarvoor U de eenmalige taken uitvoert en dat U een rol toekent in een transversale functie.

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Master Burgerlijk Ingenieur richting bouwkunde, architectuur of elektronica) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt minstens 3 jaar ervaring in de bouwsector en in een managementfunctie. Zo niet, dan bent U bereid om op korte termijn "managementvaardigheden” te verwerven.
 • U beschikt over goede vaardigheden wat betreft analyse en synthese, U beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden (mondelinge en schriftelijke) en U kunt goed onderhandelen
 • U beheerst op perfecte wijze een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en bezit een sterke schrijfvaardigheid in deze taal
 • U hebt mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U beschikt over uitstekende leiderschapskwaliteiten
 • U bent een dynamisch persoon, met zin voor initiatief, praktisch ingesteld, een sterk gevoel voor organisatie en U bent creatief
 • U hebt goede vaardigheden op het gebied van interpersoonlijk contact, coördinatie en groepsfacilitatie
 • U bent in staat om projecten te beheren
 • U bent klantgericht
 • U bent in staat om in teamverband of zelfstandig te werken
 • U beheerst de gangbare informaticatools (Windows Office 2010 Family : Word, Excel en Access)

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract met onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A6
 • Maandelijks bruto aan het huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 4.301,53 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 6.545,82 €
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4431 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 24/11/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat