VACATURESRedacteur – verantwoordelijke institutionele communicatie (M/V/X)

Voor om informatiebrochures en artikelen voor diverse interne en externe communicatiekanalen te redigeren en om zowel intern als extern bij te dragen aan de bevordering van het imago van het OCMW, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en redacteur – verantwoordelijke institutionele communicatie (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U ontwerpt en verspreidt institutioneel materiaal (artikels, persberichten, bedrijfskranten, brochures, flyers, nieuwsbrieven, algemene institutionele informatie, rapporten, enz.)
 • U onderhoudt contacten met projectbeheerders om de implementatie van communicatietools te bepalen
 • U beheert en ontwikkelt relaties met de pers
 • U beheert de perssectie van de website van het OCMW
 • U beheert de sociale media en beantwoordt de vragen van de internetgebruikers
 • U blijft op de hoogte van de vooruitgang in de communicatiesector, met name in de openbare sector, en U past deze technieken binnen het OCMW toe

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Master/licentie in Communicatie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over uitstekende schrijf- en communicatievaardigheden
 • U bent in staat om een intern / extern communicatieplan op te stellen en om dit uit te voeren
 • U hebt 3 tot 5 jaar ervaring in de communicatiesector
 • U hebt analytisch en creatief met een zeer goed gevoel voor organisatie en zin voor initiatief
 • U hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR)
 • U hebt een goede kennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U hebt kennis van de privacywetgeving, intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht
 • U beheerst nieuwe technologieën en sociale media
 • U beheerst op perfecte wijze de gangbare informaticatools Word, Excel, Power Point, Lotus Notes en Internet.
Kennis van het Engels is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract met onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Maandelijks bruto aan het huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.057,11 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 4.395,05 €
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4435 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 20/11/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat