VACATURESOperationeel beheerders (M/V/X)

Voor de sector van de activiteiten rond sociale inschakelingseconomie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en operationeel beheerders (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U staat in voor de selectie van het personeel onder contract artikel 60§7 in samenwerking met de jobcoaches en de vormers
 • U organiseert de opvang, de opvolging en de evaluatie van werknemers onder contract artikel 60§7 in samenwerking met de jobcoaches en de vormers
 • U zorgt voor het operationele beheer van de activiteiten in de sociale inschakelingseconomie (opvolging van het activiteitenprogramma, identificatie van de personeelsbehoeften, omkadering van de vormers, enz.)
 • U ontwikkelt managementtools die nodig zijn voor het goed functioneren van de activiteiten
 • U neemt deel aan de ontwikkeling van werkprocedures en begeleidt de implementatie ervan
 • U neemt deel aan coördinatievergaderingen met andere diensten en partners
 • U sensibiliseert de werknemers in verband met afvalbeheer en verantwoord verbruiken en zorgt ervoor dat er procedures zijn die de impact van de activiteiten op het milieu beperken

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (een bachelor die pertinent is voor de functie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt minimaal 2 jaar ervaring in teammanagement
 • U hebt goede analytische en synthese vaardigheden en beschikt over goede communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • U bent stressbestendig en gaat gemakkelijk om met conflictsituaties
 • U hebt een goede beheersing van de IT-tools Word, Excel, Power Point, Lotus Notes en internet
 • U hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR)
 • U kan een beknopt gesprek voeren in de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
Eerdere ervaring in het domain van de sociale inschakelingseconomie en/of kringloopeconomie vormen een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract met onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1 of BH1 onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Maandelijks bruto B1 aan het huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 2.247,88 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.355,64 €
 • Maandelijks bruto BH1 aan het huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 2.301,82 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.510,30 €
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4428 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 15/11/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat