VACATURESExpert in recuperatie en reaffectatie van roerende en diverse goederen

Voor het departement Technisch Beheer & Energie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en expert in recuperatie en reaffectatie van roerende en diverse goederen (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U hebt de leiding over de controle van de materialen betreffende de roerende en diverse goederen (met uitzondering van de voertuigen en van de goederen die een patrimoniale waarde hebben) om :
  • Hun hergebruik te bevorderen binnen de instelling of via externe partners
  • Het beheer van de roerende goederen en van de beschadigde, overbodige of onbruikbare goederen te optimaliseren in een filosofie van duurzame ontwikkeling (circulaire economie, recyclage, verwerking, enz.)
  • De afgedankte goederen te beheren
 • U bent de referentiepersoon voor de controle van de materialen binnen de instelling
 • U staat in voor het economisch beheer van de tussenkomsten die aangevraagd worden en U draagt bij aan het institutionele beleid van het OCMW
 • U creëert en verzorgt externe samenwerkingsverbanden die gunstig zijn voor de ontwikkeling en voor de voortzetting van de opdracht

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (graduaat/bachelor) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • Minstens 3 jaar ervaring in projectbeheer is noodzakelijk
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en U beschikt over goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt over basiskennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk gewest
 • U bent dynamisch, kan initiatief nemen en bent praktische ingesteld. U gaat georganiseerd te werk en U bent creatief
 • U beschikt over goede analytische capaciteiten en een analytische geest en kan goed communiceren (mondeling en schriftelijk)
 • U gaat klantgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht te werk
 • U bent in staat om in team te werken of om zelfstandig te werken
 • U beheerst de informaticatools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1
 • Maandelijks bruto aan het huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 2.247,88 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.355,64 €
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4427 I dragen, en omvat :
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Een verslag over uw ervaring met projectbeheer (max 1 A4 pagina)
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 31/10/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat