VACATURESOpvoeder bij de cel preventie agressie (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel zoekt en opvoeder bij de cel preventie agressie (M/V/X)

De Cel Preventie Agressie heeft als opdracht om de dialoog te hervatten met de gebruikers die zich agressief gedragen binnen de antennes en bij de ondersteunende diensten van het OCMW. De cel probeert de werking van dit gedrag te begrijpen om zo de gelegenheid te bieden aan de gebruikers om het contact met hun maatschappelijk assistent /sociaal werker te herstellen.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U voorkomt agressief gedrag binnen de antennes en de ondersteunende diensten
 • U beheert conflicten door gebruik te maken van bemiddeling
 • U start individuele opvolging en opvoedkundige begeleiding op voor de gebruikers die zich regelmatig agressief en/of gewelddadig gedragen en stelt een rapport op over elk voorval
 • U bent aanwezig op het terrein en werkt samen met de andere partners van de medische en psychosociale sector
 • U bent de contactpersoon in verband met preventie voor de gebruikers die uitgesloten zijn van de antennes en voor elke andere gebruiker die begeleid wordt
 • U verwijst de gebruikers door naar andere relevante structuren die betrekking hebben op hun problematiek

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Bachelor Orthopedagogie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst op perfecte wijze een van de twee streektalen van Brussel (FR/NL)
 • U beschikt over voldoende kennis over de andere streektaal
 • U weet hoe je conflicten en agressiviteit kan beheren en je hanteert met gemak bemiddelingstechnieken
 • U bent stressbestendig
 • U bent dynamisch, neemt initiatief; je bent praktisch ingesteld en je beschikt over goed organisatorisch talent en een goede dosis creativiteit
 • U bent relationeel en coördinatorisch sterk aangelegd
 • U beschikt over een goed analytisch vermogen, kan verbaal en schriftelijk goed communiceren en je kan goed onderhandelen
 • U kan zowel in ploegverband als zelfstandig werken
 • U kan vlot overweg met informaticatools (Family Windows Office 2010: Word, Excel en Access)
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bent bereid dit te behalen
Eerdere ervaring met een kwetsbaar publiek is een troef.


Voorwaarden

 • Een arbeidscontract met bepaalde duur van 6 maanden (mogelijkheid tot verlenging in een contract van onbepaalde duur)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1 Min. (zonder anciënniteit) = 2.247,88 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 3.355,64 €
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4416 T dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 28/08/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat