VACATURESBeheerder van de cel loopbaan (V/M/X)

Voor het Departement Human Resources, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een beheerder van de cel loopbaan (V/M/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het administratief beheer, de coördinatie en de communicatie van de gebeurtenissen tijdens de loopbaan van het personeelslid, vanaf zijn indiensttreding tot het einde van zijn contract en de gevolgen daarvan (met uitzondering van personeelsleden die zijn aangeworven met een inschakelingscontract en de tuchtdossiers).

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die aan de Raad moeten worden voorgelegd (aanwervingen, loopbaanonderbreking, arbeidsongevallen, enz.) en voor de administratieve opvolging van de genomen besluiten
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van alle nodige documenten (verslagen, contracten, brieven, enz.) in het Nederlands en het Frans, afhankelijk van de taalgroep van het personeelslid
 • Je bent in staat om diverse administratieve documenten in te vullen voor andere instellingen (Actiris, ziekenfonds, kinderbijslag, enz.)
 • Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op wetgevingsgebied. Als deskundige op het gebied van de loopbaan van personeelsleden kan je worden verzocht hen technische informatie te verstrekken over de aangelegenheden die je behandelt en hen de verschillende mogelijke alternatieven voor te stellen, afhankelijk van de situatie van de betrokkene

Jouw profiel

 • Je bent een dynamisch, creatief persoon met initiatief en praktische zin, en een sterk gevoel voor organisatie
 • Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken en solidair te zijn met jouw collega's
 • Je hebt een grote belangstelling voor personeelszaken (administratief en financieel statuut, arbeidsongevallen, wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten, enz.)
 • Je bent in het bezit van een Belgisch diploma (graduaat/bachelor) of van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het bij de aanwerving vereiste diploma
 • Tweetaligheid (Nederlands/Frans) is essentieel voor de functie : je moet in staat zijn regelgevende teksten te interpreteren en schriftelijk en mondeling te argumenteren in zowel het Nederlands als het Frans
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt uitstekende computervaardigheden (Excel, Word).
Een eerste ervaring in een overheidsdienst, een personeelsdienst of een sociaal secretariaat is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur van een jaar met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.292,78 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4589T.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 24/09/2021

Download de vacature in PDF-formaat