VACATURESInterieurarchitect projectleider (V/M/X)

Voor het Departement Werken, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een interieurarchitect projectleider (V/M/X)

Het OCMW van de Stad Brussel is actief in de sector van de stadsvernieuwing, via de bouw van nieuwe of gerenoveerde woningen, de oprichting van handelszaken, sociale antennes, kinderdagverblijven, jeugdcentra, rusthuizen, instellingen, de herstructurering van voormalige industrieterreinen, enz. die allemaal bedoeld zijn om de wijken te dynamiseren en sociale banden tussen de bewoners te creëren.

Het OCMW hecht ook veel belang aan het milieuaspect van al zijn projecten, wat tot uiting komt in kwaliteitsgebouwen die energie-efficiënt zijn en voldoen aan een ambitieus kwaliteitshandvest dat een vrijwillige benadering van collectieve vooruitgang weerspiegelt.

Vandaag is het OCMW op zoek naar een interieurarchitect projectleider voor het Departement Werken, dat tot taak heeft deze bouw-, renovatie- en inrichtingsprojecten te ontwikkelen en de gebouwen van het OCMW van de Stad Brussel te onderhouden.

Deze persoon is verantwoordelijk voor :
 • de binnenruimtes van de gebouwen van het openbaar patrimonium van het OCMW van Brussel inrichten, transformeren en uitrusten, door op te treden als technisch en esthetisch adviseur, in samenwerking met de architecten/industrieel ingenieurs
 • het vertegenwoordigen van het OCMW van de Stad Brussel als bouwheer in het kader van de ontwikkeling van projecten en de opvolging van de uitvoering van werken


Jouw verantwoordelijkheden

 • Je zorgt ervoor dat de behoeften van de gebruikers, het beschikbare budget en de planning worden gerespecteerd
 • Je vertaalt de intenties van de Raad voor maatschappelijk welzijn en de gebruikers in een kwalitatief hoogstaand en conform architectuurprogramma en ziet er vervolgens op toe dat deze intenties vanaf de schets tot het einde van de uitvoering worden gerespecteerd :
  • Je bestudeert de aanvragen (contact en bezoeken ter plaatse, tekening van plannen en becijferde inrichtingsvoorstellen)
  • Je stelt voor elk project een begroting en een tijdschema op, je neemt maatregelen om financiering en subsidies te verkrijgen en je bent belast met het administratieve beheer ervan
  • Je controleert de offertes, de voortgang en de rekeningen naarmate het werk wordt uitgevoerd
  • Je zorgt voor de opvolging en levering van de werven
 • Je coördineert de projecten (technische coördinatie, opstellen van het dossier as-built en samenwerking met de architecten en ingenieurs speciale technieken van het Departement)
 • Je communiceert over de opdracht en de projecten via verslagen aan de hiërarchie en de Raad voor maatschappelijk welzijn
 • Je ziet toe op de naleving van de procedures voor overheidsopdrachten

Jouw profiel

 • Je beschikt over goede management-, analyse- en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk), organisatorische en rapporteringsvaardigheden
 • Je bent creatief en resultaatgericht
 • Je bent in staat zowel in teamverband als zelfstandig te werken
 • Je bent in staat om stress en conflictsituaties met gemak te hanteren
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent nauwkeurig en een teamspeler
 • Je bent in het bezit van een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor in de interieurarchitectuur) of van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt aan het diploma dat bij de aanwerving vereist is
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt voldoende kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je hebt idealiter ten minste drie jaar beroepservaring in het ontwerpen en uitvoeren van interieurarchitectuurprojecten
 • Je bent vertrouwd met standaard kantoorsoftware en Autocad
Kennis van overheidsopdrachten is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.292,78 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4588I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 24/09/2021

Download de vacature in PDF-formaat