VACATURESVerantwoordelijke interne controle (V/M/X)

Voor het Kabinet van de Secretaris-generaal, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een verantwoordelijke interne controle (V/M/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het interne controlesysteem te ontwikkelen, te bevorderen en toezicht te houden op de uitvoering ervan in de hele instelling op basis van de door de bestuursorganen vastgelegde richtlijnen.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je ontwerpt een intern controlesysteem voor de instelling en je maakt een referentiekader voor interne controle beschikbaar
 • Je begeleidt en sensibiliseert de directies over de praktijken van interne controle
 • Je evalueert het interne controlesysteem en ziet toe op de uitvoering ervan
 • Je brengt verslag uit aan de Secretaris-generaal en organiseert de externe communicatie over de evaluatie van het interne controlesysteem
 • Je beheert de dienst interne controle door de toepassing van het instrument voor interne controle, door te waken over de naleving van de regelgeving en door uw werk te coördineren met de andere functies voor risicobeheer

Jouw profiel

 • Je bent een dynamisch, flexibel, georganiseerd en creatief persoon met een goed gevoel voor initiatief
 • Je bent in staat om in teamverband of zelfstandig te werken
 • Je beschikt over goede analytische, synthetische en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en kan vergaderingen leiden
 • Je hebt een Belgisch diploma (licentie/master in de bedrijfswetenschappen of een andere relevante master voor de functie) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
 • Je beschikt over minimum 3 jaar professionele ervaring in een gelijkaardige functie in de audit-sector of interne controle
 • Je hebt een goede kennis van procesmodellering en risicoanalyse en –beoordeling
 • Je beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en U hebt een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je beschikt een goede kennis van de andere regionale taal
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt een goede beheersing van de IT-tools (Word, Excel, Outlook, Internet)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A1 of A4 (inachtneming van beroepservaring waardoor de kandidaat als junior of als senior aan de slag kan gaan in dit specifieke domein) overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 3.118,18 € (A1) of 3.547,39 € (A4) (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4586I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 19/09/2021

Download de vacature in PDF-formaat