VACATURESIndustrieel ingenieur in de elektro-mechanica (V/M/X)

Voor het Departement der Werken, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een industrieel ingenieur in de elektro-mechanica (V/M/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het verrichten van de functie van projectbeheerder van de bouw- en renovatiewerven en de technische onderhoudswerken van de gebouwen behorende tot het OCMW-patrimonium.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je beheert, op het vlak van speciale technieken, de renovatie-, verbouwings-, bouw- en onderhoudsprojecten van het erfgoed van het OCMW van Brussel
 • Je schrijft bestekken en maakt plannen op met betrekking tot speciale technieken voor verschillende types gebouwen of voert deze taken uit in samenwerking met externe ontwerpbureaus
 • Je zorgt voor het technisch en administratief beheer van aanvragen voor werkzaamheden in speciale technieken in samenwerking met, indien nodig, ontwerpbureaus, en controleert de uitvoering ervan
 • Je staat in voor de conformiteit, kwaliteit en veiligheid van de bouwwerken in samenwerking met andere dienstverleners en met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Je vertegenwoordigt het OCMW van Brussel als projecteigenaar bij de ontwikkeling van projecten en de opvolging van de uitvoering van werken op het gebied van speciale technieken
 • Je waakt erover dat de noden van de gebruikers, het beschikbare budget en de planning worden gerespecteerd

Jouw profiel

 • Je beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden en bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken) en organiseren
 • Je werkt oplossing- en résultaatgericht
 • Je bent in staat zelfstandig of in team te werken
 • Je beheerst uw stress en gaat vlot om met conflictsituaties
 • Je hebt een Belgisch diploma (Licentiaat/Master van ingenieurswetenschappen in elektro-mechanica) of bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat je buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma op het moment van de aanwerving
 • Je hebt een ervaring van minimum 5 jaar in een soortgelijke functie
 • Je beheerst perfect één van de twee Brusselse streektalen (NL/FR)
 • Het kennis van de andere streektaal is noodzakelijk
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je maakt gebruik van courante kantoorsoftware
De kennis van Autocad en de tweetaligheid zijn troeven.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A1 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 3.118,18 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4582I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 17/09/2021

Download de vacature in PDF-formaat