VACATURESApplication manager (M/V/X)

Om toezien op de beschikbaarheid van de werkapplicaties voor de gebruikers door op te treden als een geïnformeerde tussenpersoon, tussen de gebruikers, andere IT-dienstverleners, andere belanghebbenden buiten het OCMW en softwareleveranciers. Eveneens instaan voor de ondersteuning en vorming van de gebruikers en applicaties die door het OCMW gebruikt worden te behandelen, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en payroll beheerder (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

In lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor alle taken :

Koppeling met de gebruikers :
 • Begrijpen van de bedrijfsprocessen die door de applicaties ondersteund worden
 • Luisteren naar en analyseren van de noden van de gebruikers om hen vervolgens binnen een redelijke termijn oplossingen aan te bieden
 • Problemen die zich voordoen analyseren om het toepassingskader proactief te laten evolueren (ondersteuning, opleiding, documentatie, integratie)
 • Evalueren van de ontwikkelingsvoorstellen voor de applicaties aangebracht door de gebruikers
 • Gebruikers ondersteunen
 • Gebruikers voorzien van documentatie, als nodig deze zelf uitschrijven of aanpassen
 • Gebruikers opleiden
Koppeling met de externe leveranciers van applicaties, externe belanghebbenden en SIMTech :
 • Ervoor zorgen dat de termijnen voor de beschikbaarheid van de aangekochte applicaties gerespecteerd worden
 • Ontwikkelingen van de applicatie volgen en, in samenwerking met SIMTech, nieuwe versies installeren
 • Instaan voor het contact en follow-up met externe belanghebbenden m..b.t. de applicaties, in het bijzonder m.b.t de verplichtingen van het OCMW ten opzichte van de buitenwereld
 • Ervoor zorgen dat de geleverde applicatie overeenkomt met de werkelijke behoeften van de gebruikers
Deelneming aan de ontwikkeling van bepaalde applicaties
 • Een verklarende vervolgnota voorzien m.b.t. eventuele aanpassing voor elke applicatie
 • Instaan voor de mogelijke migratie van een applicatie naar een andere
Bijdragen aan het beheer van de overheidsopdrachten gelinkt aan de dienst
 • De Directie bijstaan bij het opstellen van het bestek bij de selectie van nieuwe applicaties
 • De aangevoerde oplossingen van de leveranciers evalueren en samen met de Directie beslissen welke keuzes het best aangepast zijn aan onze instelling

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Master in de psychologie of pedagogische wetenschappen of in de arbeid- en organisatiepsychologie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U kan vlot overweg met informaticatools en bent bekwaam de gevorderde toepassingen te gebruiken (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)
 • Goede kennis over de wetgeving betreffende het OCMW is een vereiste
 • U heeft minstens 7 jaar ervaring in het gebruik van sociale software en minstens 4 jaar ervaring in een tijdregistratiesoftware en in beheertools voor Workflows
 • U heeft ervaring in projectbeheer
 • U heeft ervaring in het testen van applicaties
 • U beschikt over basiskennis in e-learning
 • U bent sterk in het analyseren van software en kan hierover rapporteren
 • U werkt klant-, oplossing- en resultaatgericht
 • U bent stressbestendig, nauwkeurig en flexibel
 • U beheerst perfect het Nederlands en heeft een degelijke kennis van het Frans
 • U bent sterk in analyse en synthese, communicatief ingesteld (gesproken en geschreven) en weet te onderhandelen
 • U heeft relationeel, organisationeel, coördinatorisch talent en bent vaardig in groepsbegeleiding
 • U bent in staat op vormingen te geven over de software die aangekocht werden, over diegene die intern ontwikkeld werden en over het informaticamateriaal (hardware); u bent in staat om cursusmateriaal op te stellen
 • U bent dynamisch en creatief, neemt initiatief, heeft een praktische ingesteldheid en een groot organisatietalent
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit) = 3.057,11 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4405 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 26/07/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat