VACATURESTechnisch administratieve medewerker (V/M/X)

Voor het Departement Technisch Beheer & Energie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt 2 technisch-administratieve medewerkers (V/M/X)

Elk van deze medewerkers is verbonden aan een van de 3 industriële ingenieurs van de dienst die onderling verschillende onderhoudscontracten (HVAC-installaties, liften, elektrische en beveiligingsinstallaties, enz.) voor meer dan 300 gebouwen verdelen. Ze staan de ingenieur bij in het dagelijks beheer en de administratieve en technische opvolging van de opdrachten waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je ondersteunt de ingenieur en de opdrachtnemers bij de organisatie van de diensten (contacten met de beheerders van de verschillende sites en planning van onderhoud en inspecties)
 • Je verzekert de administratieve controle en opvolging van de onderhoudsdiensten (bijhouden van attesten, interventierapporten en facturatie) alsook van de depannages (aanvraag tot interventie, contact en facturatie)
 • Je brengt de ingenieur op de hoogte van de vastgestelde tekortkomingen en stelt de jaarverslagen en informatieverslagen op
 • Je voert secretariaatstaken uit en assisteert de ingenieur bij het opstellen van technische clausules van het bijzonder bestek en de verslagen aan de Raad betreffende de vastlegging van uitgaven en de gunning van contracten
 • Je verzamelt de technische en administratieve informatie die nodig is voor de voorbereiding van de door de ingenieur gevraagde dossiers en beheert alle technische documenten

Jouw profiel

 • Je beschikt over goede analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) en rapporteringsvaardigheden
 • Je hebt goede organisatorische en planningsvaardigheden
 • Je bent in staat om in teamverband of zelfstandig te werken
 • Je bent in het bezit van een Belgisch diploma of van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat bij de aanwerving vereist is :
  • Technische bachelor met een recente ervaring van minimum 2 jaar in een administratieve functie
  • OF
  • Elke andere bachelor met een recente ervaring van minimum 2 jaar in een administratieve functie + een sterke interesse in het technische domein en de wil om zich op dit domein te ontwikkelen
  • OF
  • Getuigschrift technisch secundair onderwijs met ten minste 5 jaar recente ervaring, waarvan 2 jaar in een administratieve functie
  • OF
  • Elk ander getuigschrift hoger secundair onderwijs met ten minste 5 jaar recente ervaring, waarvan 2 jaar in een technische functie
 • Je hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede redactionele vaardigheid in die taal
 • Je hebt een basiskennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • Je hebt een goede beheersing van de computertools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet) en bent in staat om snel nieuwe tools te aan te leren (GMAO, WorkFlows enz., ...)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal B1 of C4 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 2.292,78 € (B1) of 2.626,06 € (C4) (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4549I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 29/07/2021

Download de vacature in PDF-formaat