VACATURESVerantwoordlijke van de cel juridische zaken en regelgeving (M/V/X)

Voor het departement Human Resources, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een verantwoordlijke van de cel juridische zaken en regelgeving (M/V/X)

Hij/zij moet ervoor zorgen dat bij de activiteiten van het departement rekening wordt gehouden met de verschillende HR-dimensies. Als HR-jurist zorgt hij/zij voor de administratieve opvolging van de juridisch-administratieve maatregelen. Hij/zij zal ook de Directie-generaal HR bijstaan bij de uitvoering van het strategisch plan van het OCMW.

Jouw verantwoordelijkheden

 • U vertaalt de HR-beleidslijnen die door de instelling bepaald zijn (Raad voor maatschappelijk welzijn, Comité, enz.) in regelgevende teksten
 • U beheert de dossiers/projecten die u door de directie van het departement HR worden toevertrouwd, in overleg met deze directie. U volgt deze projecten op tot de voltooiing ervan en betrekt daarbij zo nodig de verantwoordelijken van de andere HR-cellen.
 • U zorgt voor de planning en opvolging van tuchtmaatregelen op verzoek van de hiërarchische lijn en/of de Secretaris-generaal, alsmede van andere maatregelen ter beëindiging van de arbeidsrelatie
 • U houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en kunt deze zodanig uitleggen dat ze begrijpelijk zijn voor alle medewerkers en de verschillende hiërarchische lijnen
 • U organiseert de betrekkingen met de vakbondsafgevaardigden
 • U bent het aanspreekpunt in het departement HR voor de Functionaris voor gegevensbescherming
 • U bent de contactpersoon voor alle werknemers en de verschillende hiërarchische lijnen inzake sociale wetgeving en interne reglementen met betrekking tot personeelsbeheer

Jouw profiel

 • U beschikt over goede analytische en rapporteringsvaardigheden
 • U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en over vaardigheden als groepsleider
 • U bent in staat om samen te werken en handelt altijd met integriteit en professionalisme
 • U bent klant-, oplossings- en resultaatgericht en u bent in staat om veranderingen te sturen
 • U beschikt over een Belgisch diploma (Licentiaat /Master in de rechten) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat bij de aanwerving vereist is
 • U bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • U hebt een goede beheersing van IT-tools (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet)
 • U hebt ten minste 5 jaar beroepservaring met de toepassing van de verschillende aspecten van de sociale en arbeidswetgeving
Ervaring in teammanagement is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A6 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 4.387,47 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4554I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 27/06/2021

Download de vacature in PDF-formaat