VACATURESTechnisch verantwoordelijke van de linnendienst (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel zoekt een technisch verantwoordelijke van de linnendienst (M/V/X)

Deze persoon is verantwoordelijk voor het beheer en de goede werking van de technische installaties en voor de leiding van de Technische dienst.

Jouw verantwoordelijkheden

 • U organiseert en superviseert de activiteiten van de teams van de Technische Dienst en ziet erop toe dat de termijnen en de kwaliteit worden gerespecteerd
 • U ziet toe op de goede werking van de productieapparatuur en implementeert de juiste procedures
 • U beheert de aankopen en technische verbruiksgoederen (wisselstukken en verbruiksgoederen) volgens het budget
 • U ziet erop toe dat het kwaliteitssysteem (ISO 9001, 14001 en 14065), het kwaliteitshandboek en de veiligheidsvoorschriften door het personeel correct worden toegepast

Jouw profiel

 • U beschikt over goede analytische, rapportage- en onderhandelingsvaardigheden, alsook uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • U bent in staat om uw teams te begeleiden en te coachen
 • U bent klant-, oplossings- en resultaatgericht en u bent in staat om te allen tijde integer en professioneel te handelen
 • U beschikt over een Belgisch diploma (bachelor/master burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat bij de aanwerving vereist is
 • U bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • U heeft een goede kennis van overheidsopdrachten
 • U beschikt over goede vaardigheden in projectmanagement
 • U heeft een goede beheersing van IT-tools (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet)
 • U heeft ten minste 4 jaar beroepservaring in een ingenieursfunctie
 • U heeft professionele ervaring in een teammanagement functie

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A6 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van 4.387,47 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!


Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4553I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 25/06/2021

Download de vacature in PDF-formaat