VACATURESRerantwoordelijke van de cel “administratieve back office” (M/V/X)

Om de Cel “Administratieve Back Office” van het Departement Werken te leiden en coördineren, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en verantwoordelijke van de cel “administratieve back office” (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

U zal de directie, de architecten, ingenieurs en overig technisch personeel juridisch en administratief bijstaan in de opvolging van de talrijke bouw- en renovatiedossiers.

Aangezien het OCMW van Brussel als openbaar bestuur onderhevig is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, zal deze materie uw expertisegebied bij uitstek worden (voornamelijk opdrachten van werken en architectuuropdrachten), zowel wat de fase vóór gunning betreft (opmaak bestek, aankondiging van de opdracht, analyseverslag, gemotiveerde gunningsbeslissing, ...), als de uitvoeringsfase (helpen bij redactie van brieven met een juridische inhoud, nazicht van briefwisseling aan aannemers en architecten, opvolging van schadeclaims, etc., …)

U zal de verantwoordelijke zijn van het team van de “BOA” (Administratieve Back Office) en, in samenwerking met uw team dat is samengesteld uit administratieve medewerkers en een bachelor in de rechten, instaan voor de organisatie van een efficiënt juridisch-administratief beheer van de verschillende dossiers. Daarbij zullen o.a. een nauwe opvolging van de talrijke wetswijzigingen, de opmaak van aangepaste modellen, het nazicht van briefwisseling en interne verslagen tot uw verantwoordelijkheden behoren.

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (master in rechten) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U bent een dynamisch en creatief persoon, met gevoel voor initiatief en een goed organisatievermogen
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden en bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken)
 • U bent idealiter tweetalig (Frans / Nederlands)
 • U bent in staat zelfstandig of in team te werken
 • U hebt minstens tien jaar beroepservaring, waaronder aanzienlijke ervaring op het gebied van overheidsopdrachten
 • U hebt ervaring met team-management
 • U heeft interesse in de bouwsector
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A4
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit) = € 3.477,91 onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4400 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 24/06/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat