VACATURESMaatschappelijk werkers (M/V/X)

Voor verschillende functies in zijn sociale, het OCMW van Brussel zoekt maatschappelijk werkers (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U bent op de eerste plaats referentiepersoon voor de hulpvrager, die met hem een integratieproject opzet en uitbouwt, die hem begeleidt door zijn integratieparcours
 • U werkt in een geest van het contractualiseren van de sociale hulp
 • U werkt met andere partners in de buurt samen opdat het OCMW werkelijk zou bedragen tot een geïntegreerd lokaal beleid

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma ( diploma maatschappelijk werker of sociaal verpleger ) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over een sterk analytisch vermogen met zin voor synthese en goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • U bent nieuwsgierig, dynamisch en bekwaam om zowel zelstandig als in teamverband te werken .
 • U bent stressbestendig en in staat om met conflictsituaties om te gaan
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.
Een ervaring in de overheidssector en de tweetaligheid zijn bijkomende troeven.

Voorwaarden

 • verschillende types van arbeidsovereenkomst
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : BH1
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciënniteit ) = 2.256,65 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4318 T dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.


De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat