DOELSTELLINGEN


DREAM streeft er naar om volgende specifieke doelstellingen te bereiken:
  • recupereren, verpakken en opslaan van de onverkochte voeding (droog en vers);
  • via een systeem van beroepsinschakeling medewerkers medewerkers uit een kansarm publiek een eerste, waardevolle werkervaring bieden die kansen biedt op de arbeidsmarkt;
  • voedselverspilling tegengaan door voedingswaren te recupereren die bestemd zijn om weggegooid te worden, en ze opnieuw integreren in het consumptiecircuit;
  • verwerken en benutten van te erg beschadigde onverkochte voedingsmiddelen om gerecupereerd te worden (compost) en zo de hoeveelheid te verwerken afval te verminderen;
  • zoeken naar verwerkingswijzen voor onverkochte voedingsmiddelen die de beroepsinschakeling stimuleren;
  • de dispatching van onverkochte voedingsmiddelen garanderen door te steunen op bestaande bevoorradingsplatformen en distributienetwerken. Instaan voor de distributie via zijn eigen leveringsdienst.


  Info & contactDREAM
Esteban JAIME TORNIN
Hoogstraat 296
1000 Brussel
  02 563 66 44
 esteban.jaimetornin@ocmwbxl.brussels
 Dream op Facebook